Translate

2015/05/04

On the Pilgrim Road through Gudbrandsdalen

Our blog editor joined the relay from Hamar to Larvik, and for convenience's sake we chose to publish posts on our Facebook Page during the second half of May. That explains the lack of updates on this blog. You can follow us on Facebook to find the missing posts.


From Tretten via Øyer to Lillehammer 9-10 May

Giovanni og Jahn ved starten fra Nermo hotell i Øyer 10. mai. Foto: Hans Enger 
Giovanni, Jahn and Hans in front of Lillehammer kirke May 10.
All three pilgrims are named after none other than John the Baptist.
Photo by Tone Stræte

From Harpefoss to Ringebu 8 May

Vidar and Giovanni ready to go  
Our unstoppable pilgrims Vidar and Giovanni are on their way from Harpefoss to Ringebu. The sun is bleak, the temperature is 6 degrees Celsius, but the pilgrims are in high spirits, in spite of looking somewhat serious on the photo. Today's stage is 25 km. Buon cammino pellegrini!


From Nord-Sel to Sjoa 5 May

Jørundgård 5 May: Hans Morten gives the staff to Vidar. Buen Camino pilgrims!

From Dovre to Engelshus 4 May

Hans Morten, Giovanni og Einar på Engelshus
This blog post is in Norwegian, an exception to the rule, sorry. The next entry will be in English. :-)
Giovanni har vært med Hans-Jacob Dahl (leder ved Pilegrimssenter Dovrefjell) på et stort bunadsbryllup i Eysteinkyrkja, se gjerne foto i albumet til høyre. Deretter gikk ferden over fjellet ned til Dovre. Det var ikke mulig å gå pilegrimsleden fra Hjerkinn via Fokstugu til Engelshus på denne årstida, derfor ble det pragmatisk transport til Dovre med innkvartering på Engelshus.

Søndag dro de brave pilegrimene opp i dalsiden ovenfor Budsjord og gikk derfra ned til Dovre kirke hvor de deltok i gudstjenesten med påfølgende kirkekaffe, omvisninger mm. Felles middag på Engelshus.

Mandag morgen 4. mai kom Hans Morten Løvrød og Einar Vegge til Engelshus. Etter kaffe og omvisning med vertskapet, startet vandringen til Jørundgård kl. 11. Lucina hilser og takker for turen,
hun har som planlagt reist hjem til Italia, men vil nok holde et øye med Giovanni og vandringen videre.

No comments:

Post a Comment