Translate

2015/05/03

Det var en gang en pilegrim…

Our Hallmark
Hilsen til pilegrimene ved stafettens start 22. april 2015:
I dag begynner eventyret om pilegrimene som begir seg avsted fra Nidaros for å vandre hele veien til Roma og Jerusalem. 175 dagsetapper og 3 000 kilometer ligger foran oss.100 pilegrimer fra flere land har påtatt seg å bære denne pilegrimsstaven hele den lange veien. Heldigvis får vi følge av frivillige guider fra sju europeiske pilegrimsforeninger; fra Norge i nord til Italia i sør.
Vi har tenkt å ankomme Roma i midten av oktober. Der skal vi feire og jubilere tre hele dager til ende. Så  fortsetter ferden til Israel og Palestina hvor vi legger ut på vandring fra Nasaret til Jerusalem. Når pilegrimsstaven fra Nidaros ankommer Jerusalem 25. oktober, vil den ha passert gjennom sju land i løpet av seks måneder.

Vi gjør dette for å skape internasjonal dialog og forbrødring. For å vandre og snakke sammen. For å krysse grenser i konkret og symbolsk  betydning. Som visjon har vi valgt Europarådets erlæring for de europeiske kulturveiene:
“Måtte håpet som har inspirert pilegrimer gjennom historien forene dem mot et felles mål, på tvers av nasjonale skillelinjer og interesser, og bli en kilde til inspirasjon for oss i dag, særlig for ungdom, til å vandre på disse veiene og til å bygge samfunn basert  på toleranse, respekt for andre, frihet og solidaritet.”
Hør Tron Soot-Ryens intervju med Stein Thue i 'Her og nå' på NRK 22. april 2015

English summary:
May the faith which has inspired pilgrims throughout history, uniting them in a common aspiration and transcending national differences and interests, inspire us today, and young people in particular, to travel along these routes in order to build a society founded on tolerance,respect for others, freedom and solidarity. We appeal to all Europeans and in particular to the youth of Europe by recalling the fundamental values and the importance of respect for cultural diversity, and intercultural and inter-religious dialogue.

No comments:

Post a Comment